OPŠTINARI, VRATITE OTETE NOVCE!

Podelite:

Imaš garažu postavljenu na javnoj površini? Plaćaš nešto za nju? Plaćaš, plaćaš i to i debelo i dvostruko. Naime, opština ti naplućuje jednom kao zakupninu za gradsko zemljište, a drugi put kroz naknadu za korišćenje javnih površina. Pa da li je to jedno te isto? Jeste, ali ti dva puta naplaćuju!A to u praksi izgleda ovako: ako imaš garažu od 15,00 m2 dnevno plaćaš 1,00 dinar po m2, odnosno, 15,00 dinara dnevno. Na godišnjem nivou tako platiš 5.475,00 dinara. Sa druge strane, po Ugovoru o davanju u zakup građevniskog zemljišta što si svojevremeno zaključio sa Opštinom, po kome ugovoru plaćaš ZAKUPNINU u novčanom iznosu koji se određuje Rešenjem opštinskog veća, koja zakupnina se usklađuje bez zaključivanja aneksa ugovora jednom godišnje, uvećano za rast cena na malo prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Red veličina, dodatnih oko 4.000,00 dinara. I to tako godinama.Najzad se neko setio u opštini da nas godinama kradu, pa su rešili, a da bi izbegli najavljene tužbe, naprave izmenu Odluke, pa da se ostavi samo jedan od ova dva nameta, ali ni reči kako će se nadoknaditi šteta građanima koji su dva puta platili istu stvar bez osnova. U konkretnom slučaju radi se o dvostrukom naplaćivanju po istom osnovu, a što svakako nije dozvoljeno i na štetu je građana. Kao vlasnici garaža građani su bili u obavezi da plaćaju zakup javne površine (zemljište na kome se nalazi garaža) i naknadu za korišćenje javne površine (one površine na kojoj se nalazi garaža), tako da se korišćenje jednog te istog zemljišta, po istoj nameni, od strane opštine vrši naplata dva puta. Da ne bude zabune, naplaćeni novac se sliva u istu opštinsku kasu kao prihod opštine. U osnovi, plaćanje zakupa javne površine i naknade za korišćenje javne površine, odnosi se na uzimanje novca zbog korišćenja zemljišta na kome se garaža nalazi i to dva puta. Uvek je dobro kada se ukine dvostruko naplaćivanje iste stvari, ali se mora naći i modalitet kako zadovoljiti interese građana koji su dva puta plaćali isti namet.

Da ima dobre volje postoji mogućnost rešenja, ali opravdanu sumnju izražavamo da će mirnim putem građsnima biti nadoknađeno ono što su preplatili.

U dužem vremenskom periodu, ovakvim dvostrukim nametom Opština Apatin je oštetila svoje građane. Izmena odluke deluje za budućnost, ali se postavlja pitanje kako će Opština nadoknaditi štetu građanima koji su istu stvar dva puta plaćali? Građani svakako mogu svoje pravo ostvariti putem suda, ali postoje i drugi modaliteti kojima bi se izbegli sudski troškovi, a to je prevashodno da rukovodioci Opštine priznaju svoju grešku i građanima vrate više uplaćeni iznos zajedno sa pripadajućim kamatama ili da eventualno višak uplaćenog novca prebiju sa drugim obavezama građana koje oni imaju prema Opštini Apatin, čime bi, građani, u tom slučaju, na izvestan način bili u preplati za plaćanje obaveza koje predstavljaju prihode Opštine.

Koliko smo mi imali uvid u skupštinski materijal, izmenom odluke nije predviđeno nikakvo rešenje kojim bi se građanima nadoknadila šteta zbog neosnovano više naplaćenog iznosa.Konačno, ovo je školski primer neosnovanog bogaćenja, odnosno, sticanja bez osnova, a utuživanje za isplatu više naplaćenog i bez pravnog osnova, zastareva za deset godina, a za ceo period do isplate, sledi kamata. Sednica Skupštine opštine Apatin, zakazana je za utorak, 12. maj 2021. godine. Još uvek imate dovoljno vremena da izmenu Odluke dopunite na način da se građanima vrati ono što je više naplaćeno, da ne bi bilo posle po onoj narodnoj: “Oteto-prokleto”.

Podelite: